بلاگ

محسن مهاجری
2021/06/30
بدون دیدگاه

لوگوی مجتمع آموزش عالی کشاورزی-شهرتربت جام

این لوگو خیلی اتفاقی به من سفارش شد. ظاهرا دانشگاه چندین لوگو از طراحان مختلف برای تایید به وزارت ارسال کرده بودند ولی هیچ کدوم پذیرفته نشده بود.من پیگیری کارهای یکی از آشنایان به دانشگاه رفته بودم که باید به دیدار رییس دانشگاه می رفتم.توی همون دیداربعد از اینکه رییس دانشگاه فهمید طراح گرافیکم، به من سفارش داد و همون اولین اتود تایید شد.

نظر

پشتیبانی سریع با واتساپ