بلاگ

پروانه محمودی
2020/10/31
بدون دیدگاه

طراحی لوگو – طراحی لیبل مواد غدایی – طراحی صفحه کتاب کودک

طرح ۱ – طراحی لیبل برای پوش کالباس
طرح ۲ – لوگو شهرداری نوشهر
طرح ۳- سلف پوستر
طرح ۴- طراحی یکی از صفحات کتاب کودک

نظر

پشتیبانی سریع با واتساپ