بلاگ

علی محمدیان کاشف
2021/01/10
بدون دیدگاه

طراحی سری پوسترهای cheminar دانشگاه صنعتی شریف

وبیناری تحت عنوان cheminar در دانشگاه شریف برگزار شده بود که طراحی پوستر های این وبینار بر عهده من بود.

نظر

پشتیبانی سریع با واتساپ