بلاگ

Mojgan Mardani
2021/04/10
بدون دیدگاه

طراحی سازمانی

تعدادی از کارهایی که برای یک شرکت انجام شده و در همه آنها از رنگ سازمانی و پیوستگی عناصر استفاده شده در پیوست قابل ملاحظه است:
طراحی ست اداری
بروشور و کارت دعوت نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی
کارت تبریک نوروزی
بنر و استند نمایشگاهی
تبلیغ مجله

نظر

پشتیبانی سریع با واتساپ