بلاگ

saeid khosravan
2020/04/19
بدون دیدگاه

طراحی رنگ آمیزی بدنه ناوگان هواپیمایی آسمان

این طرح که متشکل از سه خط منحنی موجی شکل میباشد که از میان صدها طرح ارسالی به این شرکت در فراخوان سال ۱۳۹۳ انتخاب و هم اکنون بر روی هواپیماها؛ خودروها و سایر موارد اجرا شده است

نظر

پشتیبانی سریع با واتساپ