بلاگ

پگاه امین نیا
2020/08/17
بدون دیدگاه

طراحی بسته بندی

نمونه ها جهت چاپ فلکسوگرافی و روتوگراور می باشند
پیش از چاپ توسط خودم انجام می شود

نظر

پشتیبانی سریع با واتساپ