پروفایل پویا مختاری

پویا مختاری فتوشاپ
5 سال تجربه 0 پروژه کار کرده ایران
3تومان /ساعت 0تومان درآمد کسب کرده
طراحی پوستر رویدادها (همایش - نمایشگاه)

من تجربه کافی برای طراحی پوستر را دارم

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
پشتیبانی سریع با واتساپ