پروفایل مرتضی تمیمی

مرتضی تمیمی گرافیست با 13 سابقه
1386 سال تجربه 0 پروژه کار کرده ایران
35تومان /ساعت 0تومان درآمد کسب کرده
طراح جعبه و بسته بندی

گرافیست با ۱۳ سال سابقه 

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
پشتیبانی سریع با واتساپ