پروفایل negin

negin طراحی
2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده ایران
20,000تومان /ساعت 0تومان درآمد کسب کرده
تصویر سازی، کاریکاتور و کارتن

..

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
پشتیبانی سریع با واتساپ