پروفایل روزبه عطرسایی

روزبه عطرسایی طراح، گرافیست
5 سال تجربه 0 پروژه کار کرده ایران
0تومان درآمد کسب کرده
تصویر سازی، کاریکاتور و کارتنساخت جلوه های ویژه (افترافکت)طراح جعبه و بسته بندیطراحی آرم، نشانه، لوگو (logo) یا برندطراحی کاتالوگ و بروشور

 ﮐﺎﻓﻰ ﻧﯿﻮز ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ى ﮐﺎﻓﻪ ﻫﺎﺳﺖ. ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎره ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎ در ﮐﺎﻓ ﻪﻫﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﯿﺸﻪ وﮐﺎﻓﻪ روﻫﺎى زﯾﺎدى، زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺎ آﻣﺎده ﺷﺪن ﺳﻔﺎرﺷـﺸﻮن رو ﺑﺎ ﮐﺎﻓﻰ ﻧﯿﻮزﺳﺮﮔﺮم ﻣﯿﺸﻦ. ﺧﯿﻠﻰ ازﺧﻮاﻧﻨﺪ هﻫـﺎ ﻃﺮﻓﺪار ﭘﺮوﭘﺎﻗﺮص ﺑﺎزى ﻫﺎى ﻣﺘﻨﻮع و طراحی رترو و نوستالژیک کافی نیوز اند

جهت هماهنگی جهت طراحی با شماره ۸۸۷۳۲۶۲۱ تماس بگیرید

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
پشتیبانی سریع با واتساپ