پروفایل امیر صادقی

امیر صادقی ظراح لوگو
1 سال تجربه 0 پروژه کار کرده ایران
33,000تومان /ساعت 0تومان درآمد کسب کرده
طراح جعبه و بسته بندی

سلام من به به کار پوستر سازی و لوگو سازی و … مهارت دارم

کار  طراحی پوستر هیئت ها با ۲۵ تومان انجام می شود

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
پشتیبانی سریع با واتساپ