دوآرت | جامعه مجازی گرافیک و هنر ایران

در حال بارگذاری...

ثبت نام
section-icon

اخبار

چک کنید دوستانتان چه فعالیت هایی داشته اند!

پویش

quest-open

انتشار دهنده

منتشر کننده پست جدید بلاگ

quest-open

توانا و قوی

ارتقا داده شده به مدیر یا مسئول گروه

quest-open

ویژه

پذیرفته شدن در گروه خصوصی

quest-open

نویسنده محبوب

دریافت بیش از 50 بازدید روزانه برای هر پست

quest-open

محبوب ترین پست

دریافت بیش از بازدید 100 برای هر پست

نشان ها

کاپ برنزی

کاپ برنزی

برنده رتبه سوم در رقابت انجام شده در جامعه

جمع آوری کننده زمرد

جمع آوری کننده زمرد

دستیابی به بیش از 400 زمرد اعتباری

پیمایش

پیمایش

عضویت حداقل در 10 گروه مختلف

کاربر پلاتین

کاربر پلاتین

نوشتن پیام فعالیت برای یک بار

پویش جهانی

پویش جهانی

عضویت حداقل در 20 گروه مختلف